Vaksinering høsten 2023 

For deg som ønsker influensa og/eller korona vaksine, vennligst kontakt Legekontoret for avtale: 724444242

Dette må du vite før vaksinering: 

 • Det må påberegnes ventetid, vi vaksinerer fortløpende 
 • Influensavaksinen koster 150 kr og Koronavaksinen er gratis. 
 • Ved oppmøte vaksinedagen:
  – Ha på klær som gjør det enkelt å komme til på overarmen, helst T-skjorte 
  – Ikke møt opp dersom du er syk (har tegn på luftveisinfeksjon, feber) 
  – Du skal oppholde deg i 20 minutter etter vaksinering for observasjon 

Mer informasjon om vaksine finner du på 
Influensavaksine – FHI 
Informasjon om koronavaksine – FHI 

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Illustrasjonsbilde influensa
Illustrasjonsbilde influensa. Foto: NTB/Scanpix

 Read in English Skriv ut Få varsel om endringer

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Ref. FHI.no

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 9.00 – 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Tirsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Onsdag 8.30- 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Torsdag 8.30- 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Fredag 8.30 – 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30

Hitra Legekontor

Vikaholmveien 2
7240 Hitra
Tlf: 72 44 42 42