Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Korona test

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr såkalt utreisetest i forbindelse med reiser til utlandet, gjeldende fra 07.06.21

Vi tilbyr heller ikke test før oppstart jobb.

For utførelse av slike tester oppfordres det å kontakte private helseaktører, eller grenseoverganger og flyplasser, da de har ulike tilbud for reisende.

Personer fra andre kommuner som får symptomer eller blir definert som nærkontakter når de oppholder seg på Frøya og Hitra, oppfordres til å reise hjem for testing og oppfølging i egen kommune. 

Bestill time for testing på Hitra her på Helseboka eller ring 72444242

Har du eller har hatt luftveissymptom siste uka, ber vi om at du utsetter din avtale med legekontoret.

Alle som ønsker en avtale om legetime, blodprøvetaking eller annet, må først kontakte oss på

Telefon 72444242 fra kl.08.30-12.00 og fra kl.13.00-15.00, alle hverdager, eller på http://www.hitralegekontor.no/

Legekontoret er åpent alle hverdager fra kl.08.30-15.00, husk og avtal med oss på telefon før et evt. oppmøte.

Når du har fått en avtale om oppmøte, ber vi om at du møter så nært opp mot avtaletidspunkt som mulig, og at du forlater våre lokaler så snart du er ferdig.

Du trenger ikke å ta kontakt med personalet når du kommer, men har du ventet > 15 min uten å bli hentet ber vi om at du ringer oss. Vår resepsjon er betjent via telefon.

Hvis du ikke er bosatt i Hitra Kommune, eller har fastlege her, ber vi deg fortrinnsvis ta kontakt med egen lege. Unntaket er behov for øyeblikkelig legehjelp.

Ved akutt oppstått alvorlig sykdom eller skade ring 113 eller ved alvorlig forverring av sykdom og behov for legevakt, ring 116 117

Vaksinestatus

Oppmøtested for vaksinering er RÅDHUSET.

Fra uke 35 vil vi bruke både BioNTech/Pfizer og Moderna som andre vaksinedose

Det betyr at noen av innbyggerne på Hitra som har fått vaksinen fra Pfizer som dose 1, vil få Moderna som dose 2 fra uke 35. Pfizer og Moderna er likeverdige vaksiner bygd på samme teknologi og kan kombineres. FHI har gjort en vurdering av dette, og konkludert med at Modernas vaksine kan gis som andre dose også til dem som har fått Pfizers vaksine som første dose.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/det-gar-bra-a-kombinere-mrna-vaksiner/

Anbefaler alle å takke ja

Pandemien er ikke over, og vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe den. Vi anbefaler alle å takke ja til den vaksinen som tilbys.  Det vil ikke bli anledning til å velge vaksineleverandør, ved oppmøte til timen på vaksinasjonsdagen vil de få beskjed om hvilken vaksine de vil motta.

Gode erfaringer fra andre land

Kombinasjon av ulike koronavaksiner anbefales av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Land som blant annet Canada og Storbritannia kombinerer som Norge også forskjellige koronavaksiner. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang og det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer.

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon.

Hitra starter førstkommende uke- uke 37 med vaksinering av denne aldersgruppen, og vaksineringen vil foregå på den enkelte skole.

Helsesykepleier vil innhente samtykke til vaksinasjon.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

Tidsplan og rekkefølge på skolene vil komme fra helsesykepleier til foreldre og foresatte.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/

Time bestilles via helsenorge.no eller at du kan ringe Hitra legekontor på tlf 724 42 242 mellom kl. 10.00 – 15.00 (stengt mellom kl 12-13).

NB: Det vil ikke være anledning for 12-15-åringer å benytte drop-in-tilbudet.

KORONAVAKSINE DOSE 3

FHI godkjenner nå dose 3 for personer med alvorlig svekket immunforsvar. Du kan lese mer om dette på følgende nettside hos FHI:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/tilbyr-3.-dose-koronavaksine-til-personer-med-alvorlig-immunsvikt/

Hovedregelen er at spesialisthelsetjenesten som identifiserer og varsler pasientene om tilbud om en tredje vaksinedose. Det vil si at du vil få brev fra behandlende lege om tilbud om dose 3.

Hvis du har fått brev om at du kan ta dose 3, bestiller du time via Helsenorge.no eller du ringer Hitra legekontor på tlf 724 44 242 mellom kl. 10.00 – 15.00 (stengt mellom kl 12-13).

Det er viktig at det har gått minst 4 uker mellom dose 2 og dose 3. Pfizer/Moderna vaksinen er likestilt på dose 3, så det spiller ingen rolle for hvilken du har tatt tidligere. På vaksinasjonsdagen tar du med deg brevet fra sjukehuset som dokumenterer at du tilhører aktuell gruppe som skal ha dose 3.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. 

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via www.melde.no.

Hitra kommune utfører ikke etterregistrering av vaksiner satt i utlandet, dette må utføres hos private aktører.

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 9.00 – 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Tirsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Onsdag 8.30- 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Torsdag 8.30- 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Fredag 8.30 – 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00

Hitra Legekontor

Vikaholmveien 2
7240 Hitra
Tlf: 72 44 42 42