Geir Erling Nilsberg
Kommuneoverlege og spesialist i allmennmedisin og psykiatri

Lars Øyvind Kvaale
Fastlege

Arne Selmer
Fastlege

Charlotte Rabben
Fastlege
(permisjon fra 18.01.21. til 01.01.22)

Ali Naqvi
legevikar for Charlotte Rabben

Marina Belcovska
Turnuslege i perioden 01.03.21 - 01.09.21

Vi har vikarer i korte og lengre perioder som ivaretar de fastlegelister som står uten fastlege for tiden. Vi jobber med å få rekruttert lege i disse stillingene.

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 9.00 – 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Tirsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Onsdag 8.30- 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Torsdag 8.30- 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00
Fredag 8.30 – 14.30 8.30 – 12.00 + 13.00-15.00

Hitra Legekontor

Vikaholmveien 2
7240 Hitra
Tlf: 72 44 42 42