Det er mulig å få de fleste typer av forebyggende vaksinasjoner på legekontoret. Forebyggende vaksinasjoner er ikke dekket av det offentlige med unntak av influensavaksine til risikogrupper.

Ta med deg oversikt over tidligere vaksinasjoner til timen. Disse finner du på helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Oversikt over anbefalte vaksiner kan du finne på Folkehelsa sine nettsider om reisevaksiner, www.fhi.no/tema/reiseraad/reisevaksinasjon

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 9.00 – 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Tirsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Onsdag 8.30- 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Torsdag 8.30- 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30
Fredag 8.30 – 14.30 8.30 – 11.00 + 13.00-14.30

Hitra Legekontor

Vikaholmveien 2
7240 Hitra
Tlf: 72 44 42 42